Nalan, sektöründe söz sahibi olan bir Metal Sanayi Şirketinde kurumsal iletişim yöneticisidir. Nalan, genel olarak iletişimi iyi ve bir o kadar da sevilen birisidir. En olumsuz özelliği çok konuşması ve panik durumlarda karar vermekte zorlanmasıydı. Ancak sunumları harika yapardı. 3 ay önce şirkette işe başlayan Esat şirketin üretim biriminin başındadır ve Nalan ile yakınlaşmışlardır. Kahve sohbetleri, akşam yemekleri derken aralarındaki ilişki artık şirkette herkes tarafından duyulmuştur ve ciddi bir ilişkileri vardır. Esat, iyi bir işletmeci ve sektörde danışılan bir teknik adam. Daha önceden bir evlilik tecrübesi olmuş çocuksuz bekar birisi, en önemli özelliği bilgi ve tecrübesi ile karizmatik davranışlarıdır. …

Fatih Demirtaş

Şirket Doktoru. Maliyetleri düşürür, karlılığı arttırır. Yönetim Danışmanı. Ekohaber yazarı. “Şirket Doktoru” Podcast Youtube.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store